Yellow Blue Marketing
Logo, webdesign & illustraties

Het kennisplatform YellowBlueMarketing.nl is opgezet door Jeroen Stikkelorum met als doel de kennis van een groep ervaren online marketeers voor iedereen beschikbaar te maken. Elke specialist die hieraan bijdraagt, heeft zijn eigen kennis, ervaring en specialisme. Samen helpen ze ondernemers op weg naar online succes.

De naam Yellow Blue Marketing is kenmerkend voor de onderneming en heeft een achterliggende theorie. Yellow staat voor de ondernemer, Blue staat voor de online marketeer. Combineer beide kleuren samen en je krijgt groen. Groen staat voor het succes van twee markten die samenwerken. De opdracht was om een logo met beeldmerk te ontwikkelen met daarin drie elementen: kleur, typografie & beeldmerk.

LOGO
YBM_Logo_1200x600
OPBOUW BEELDMERK
YBM_beeldmerk_1200x600
SLOGAN & COLORS
ILLUSTRATIONS
NEEM CONTACT OP
Karin Keuning Grafisch Ontwerp
Emilie Knapperthof 5, 2312 MZ Leiden
06 138 786 79 | info@karinkeuning.nl